Romet R440

Romet R440

Romet

Пълноценен контрол на силата и на тона на гласа

Говорен апарат ROMET - модел R 440, производство на Fountain Head Marketing Inc. - САЩ

More...
Ларингофони

Ларингофони

Ларингофони

Изберете ларингофон измежду продуктите на водещите американски производители.  

More...
Аксесоари

Аксесоари

Подберете аксесоари.

Подберете нужните аксесоари.  

More...
Консумативи

Консумативи

Консумативи, Стоми, др.

Консумативи, Стоми, др    

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Политика на сайта

Оценете
(0 гласа)

Правни условия за ползване

Добре дошли на уебсайта на „Санитас груп” ЕООД, www.govorni-aparati.com. Ако продължите да разглеждате и използвате този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате и да сте обвързан със следните условия за ползване, които заедно с нашата политика за опазване на личните данни, управляват отношенията на „Санитас груп”, ЕООД с вас във връзка с използването на този уебсайт. Ако не сте съгласни с някоя част от настоящите условия, моля не използвайте този уебсайт. Govorni-aparati.com предлага услугите си във връзка със следните декларации и при следните условия.

 

Авторско право

Цялото съдържание на този уебсайт, включително текста, графиките, логата, иконите на бутоните, изображенията, звуковите и видео клиповете, както и софтуера, е съответна собственост на „Санитас груп”, ЕООД или на доставчиците на съдържание, и е защитено от българското и международното законодателство за авторското право. Компилацията (в смисъл на сборния резултат, оформлението и подредбата) на цялото съдържание на този уебсайт е изключителна собственост на „Санитас груп”, ЕООД и е под защитата на българското и международното законодателство за авторското право. Всеки софтуер, използван на този уебсайт е собственост на „Санитас груп”, ЕООД или на доставчиците на съответния софтуер и е под защитата на българското и международното законодателство за авторското право. Съдържанието и софтуерът на този уебсайт може да се използват за пазаруване, продажба и закупуване на ресурси. Всяка друга употреба, включително възпроизводство, изменение, разпространение, препредаване, размножаване, публично показване, или възпроизвеждане на съдържание от този уебсайт е строго забранено.

 

 

 

Използване на уебсайта

Този уебсайт или която и да е част от него не могат да бъдат възпроизвеждани, копирани, подправяни, продавани или препродавани, или използвани по друг начин за търговски цели без изричното разрешение на „Санитас груп”, ЕООД.

 

Отказ от претенции

ТОЗИ УЕБСАЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ „САНИТАС-БЪЛГАРИЯ” ЕООДНА БАЗА "AS IS". GOVORNI-APARATI.COM НЕ СЕ ОБВЪРЗВА С НИКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, КАКТО ПРЯКО, ТАКА И НЕПРЯКО, ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА УЕБСАЙТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ПРОДУКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ УЕБСАЙТ, ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

МАТЕРИАЛИТЕ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖАТ НЕТОЧНОСТИ И ПЕЧАТНИ ИЛИ ГРАМАТИЧЕСКИ ГРЕШКИ. GOVORNI-APARATI.COM НЕ ГАРАНТИРА ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА КОНСУЛТАЦИИТЕ, СВЕДЕНИЯТА, МНЕНИЯТА, ТВЪРДЕНИЯТА ИЛИ ДРУГАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПОКАЗВАНА ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАНА ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБСАЙТ. С НАСТОЯЩОТО, ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ВСЯКО ПОЗОВАВАНЕ НА ТАКИВА КОНСУЛТАЦИИ, СВЕДЕНИЯ, МНЕНИЯ, ТВЪРДЕНИЯ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ СТАВА ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК.

GOVORNI-APARATI.COM СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПОПРАВЯ ИЗЦЯЛО ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВСИЧКИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ ВЪВ ВСЯКА ЧАСТ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

GOVORNI-APARATI.COM НЕ СЕ АНГАЖИРА С НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, КАКТО ИЗРИЧНИ, ТАКА И КОСВЕНИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, КАКТО И ПРИГОДНОСТ ЗА ДАДЕНА УПОТРЕБА.

GOVORNI-APARATI.COM НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДОПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ И ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ.

ТОЗИ УЕБСАЙТ МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА И ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ. ТЕЗИ ВРЪЗКИ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВАШЕ УДОБСТВО, ЗА ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ТЕЗИ САЙТОВЕ. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТОВЕТЕ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВРЪЗКИ.

Търговски марки

Govorni-aparati.com, Speech-aids.com и всички други търговски марки, освен ако не е отбелязано друго, са собственост или са под лиценза на „Санитас груп”, ЕООД.Всички други имена на търговски марки, имена на продукти или търговски марки са съответна собственост на техните притежатели.

Adobe®, Acrobat® иReader® са или регистрирани търговски марки, или запазени марки на Adobe Systems Incorporated в Съединените Американски Щати и/или в други страни.

UPS и марката UPS са търговски марки, които се използват с разрешението на собственика, United Parcel Service of America, Inc. Всички права запазени.

Windows Media™ е запазена марка на Microsoft Corporation.

QuickTime и логото QuickTime са търговски марки на Apple Computer, Inc., регистрирана в САЩ и в други страни. Значката Get QuickTime е запазена марка на Apple Computer Inc., използвана с разрешение.

ClearSounds е регистрана търговска марка на ClearSounds Communications, Inc.

 

Приложимо законодателство

Този уебсайт е създаден и се контролира от „Санитас-България”, ЕООД в Република България. Като такъв, законите на Република България ще управляват всички откази от права, срокове и условия, без да се имат предвид конфликти между дадени законови разпоредби.

 

Условия на продажба

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Този документ описва условията, които управляват продажбите между „Санитас груп”, ЕООД (“ПРОДАВАЧ”) и Вас, клиентите (“Клиент” или “Вие”), относно поръчките на продукти (“Продукти”), продавани на територията на Република България. За да отправите поръчка, Вие трябва да сте навършили пълнолетие и да сте способен да встъпвате в законно обвързващи договори. Когато се съгласите с доставката на Продуктите, описани във Вашата фактура, Вие се съгласявате да сте обвързан и да приемете настоящите Общи условия. НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СА ВАЛИДНИ (i) ОСВЕН АКО НЕ СТЕ ПОДПИСАЛИ ОТДЕЛНО ОФИЦИАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОКУПКА С ПРОДАВАЧА, КАТО В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, ОТДЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЩЕ Е УПРАВЛЯВАЩО, ИЛИ (ii) ЗА СЪОТВЕТНАТА СДЕЛКА ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ СТАНДАРТНИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДРУГИЯ ПРОДАВАЧ. Настоящите общи условия подлежат на промени без предварително писмено предизвестие по всяко време, единствено в зависимост от преценката на ПРОДАВАЧА.1. Други документи.Настоящото Споразумение, включително Условията за използванеПолитиката за опазване на личните данниПолитиката за връщане на стокиИнформацията за поръчкаи всички други приложения към него имат предимство пред Вашите допълнителни или различни клаузи и условия, и съставляват цялото споразумение между страните, свързано със сделката, която е негов предмет. Приемането от Ваша страна е ограничено до общите условия на ПРОДАВАЧА. Нито започването, нито завършването или изпълнението от страна на ПРОДАВАЧА не могат да се тълкуват или интерпретират като приемане на Вашите допълнителни или различни условия, освен ако не е договорено друго в писмено споразумение, подписано от Вас и от ПРОДАВАЧА.

2. Управляващо законодателство.Настоящите Общи условия на продажба, както и всички въпроси във връзка с използването на Уебсайта от Ваша страна, ще се управляват и тълкуват съгласно законодателството на Република България и съгласно Конвенцията за международна продажба на стоки, без да се вземат предвид принципите за избор на законодателство. С настоящото, Вие се съгласявате и приемате изключителната юрисдикция и място на правораздаванеда бъде гр.София, България.

3. Условия за плащане и лихва.Освен ако не е договорено друго с ПРОДАВАЧА, плащането трябва да се получи от ПРОДАВАЧА преди приемането на поръчката. Плащането за Продуктите трябва да се направи по банков път или чрез плащане в брой в някой от нашите шоу-руми и офиси.  ПРОДАВАЧЪТ препоръчва да използвате последните версии на съответния браузер и да се защитавате с най-новото от защитната технология. Вие приемате всички рискове, свързани с използването на кредитна карта за закупуване на Продуктите, включително и риска номерът на кредитната карта или друга информация да бъде прихваната при предаването. Вие разбирате, че ПРОДАВАЧЪТ няма да носи отговорност за всякакви начисления, които могат да се направят по кредитната Ви карта в резултат на прихващане, или за каквито и да е други злоупотреби с Вашата кредитна карта, или с информацията, която е предадена или препредадена на ПРОДАВАЧА. Ако се притеснявате да отправите поръчката си онлайн, свържете се с нас на телефон: /02/943-38-38, за да извършите поръчката си. ПРОДАВАЧЪТ може да определи различни условия на плащане по собствена преценка. ПРОДАВАЧЪТ може да фактурира различни части от една поръчка отделно. Поръчките не са обвързващи за ПРОДАВАЧА, докато не бъдат приети от ПРОДАВАЧА. Всички цени, обявени от ПРОДАВАЧА ще са валидни за период, обявен заедно с цената. Вие се съгласявате да заплатите лихва за всички просрочени суми с процент, позволен от закона.

4. Разходи за транспортДанъци.Разходите за транспорт и обработване ще бъдат отбелязани отделно на фактурата(-ите) на ПРОДАВАЧА. Вие отговаряте за всички данъци свързани с поръчката, както и да е обозначен (с изключение на данъка върху продуктите на ПРОДАВАЧА и на данъците, базирани на нетния доход на ПРОДАВАЧА). Ако се изисква, трябва да предоставите на ПРОДАВАЧА валидно и изрядно удостоверение за освобождаване от заплащане на данъци, приложимо към мястото на получаване на Продукта преди ПРОДАВАЧЪТ да приеме поръчката. Ако се налага, фактурата на ПРОДАВАЧА ще включва отделни записи за данъчните начисления.

5. Право на собственост.Правото на собственост върху продуктите преминава от ПРОДАВАЧА във Вас в момента на изпращане от мястото на ПРОДАВАЧА. Правото на собственост върху софтуера ще остане в съответните лицензианти.

6. Гаранции.Govorni-aparati.com не декларира и не гарантира за продуктите на трети страни, които се продават през този уебсайт. Доколкото е максимално допустимо от закона, Govorni-aparati.com се отказва от всякакви гаранции, както преки, така и непреки, включително и без ограничение, гаранции за пригодност за продажба, пригодност за определено предназначение, както и за опазване на интелектуалната собственост. Някои държави/юрисдикции не позволяват изключването на непреките гаранции, затова горния отказ от претенции може да не се отнася за Вас.

Ограничената гаранция на производителяако има такаваза продуктите, продавани от продавача през този уебсайт е включена заедно с продуктаПродавачът не предоставя гаранции относно продукти, произведени от трети страни.

Софтуерът е гарантиран, ако изобщо включва гаранция, само съгласно клаузите на Лицензното споразумение с краен клиент (“ЛСКК”), което придружава софтуераВие се съгласявате да сте обвързани с ЛСКК, веднага щом започнете да използвате софтуераПродавачът не гарантира и не предлага подкрепа за софтуер от трети страни съгласно настоящото споразумение.

7. Наличност.Политиката на ПРОДАВАЧА е насочена към непрекъснато обновяване и преглед на Продуктите. ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати продажбата на продуктите по всяко време. ПРОДАВАЧЪТ ще изпраща Продукти, които имат функциите и качеството на работа на поръчаните Продукти, но са възможни и промени между това, което се изпраща и това, което е описано в списъка със спецификациите или каталога.

8. Ограничаване на отговорността.При никакви обстоятелства ПРОДАВАЧЪТ няма да носи отговорност пред Вас или пред трета страна за щети свързани с продажбата на продукт, включително, но не ограничено до, свързани със загуба на данни, пропуснати ползи, загубени поръчки, загуба на пригодност на помощно устройство, или на всякакви устройства свързани с него, разходи за продукт за замяна, престой, разходи за Вашето време и усилия, както и за никакви други преки, непреки, специални, щети от липса на надеждност, при инциденти или щети от последствия, независимо дали били предвидими или не, и независимо дали се основават или не на нарушаване на гаранцията, на договора, или се дължат на небрежност, дори и ако ПРОДАВАЧЪТ е бил информиран за възможността от такива щети. Някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на щетите при инциденти или на щетите от последствия, затова горните ограничения или изключвания може да не се отнасят до Вас.

9. Политика по връщане на продукти.Вие може да върнете Продуктите, които са закупени директно от ПРОДАВАЧА в съответствие с Политиката по връщане, която е в сила към датата на фактурата.

10. Приложимо законодателствозабранено за препродажба.Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони и нормативни актове на съответната държава. Вие се съгласявате и декларирате, че Вие закупувате продукта само за Ваша собствена употреба, а не за препродажба. Вие приемате и се съгласявате, че няма да изнасяте или реекспортирате Продуктите, като цяло или на части, пряко или непряко, освен в съответствие с приложимото законодателство.

11. Прекратяване.Ако някоя от клаузите на това Споразумение е или стане невалидна, незаконна, или неприложима като цяло или отчасти, такава невалидност, незаконност или неприложимост няма да засяга останалите клаузи и части на настоящото Споразумение.

12Гаранция.Валидни са гаранциите на продуктите предоставени от компаниите-производители. Разходите за изпращане и обработка не се възстановяват, освен ако продуктът е бил изпратен в дефектно състояние, или в случай на грешка при изпращането от страна на ПРОДАВАЧА. Стоката трябва да е в оригиналната си опаковка и състояние "като нова" за да ви бъдат приети изделията за сервизиране, заедно с всички включени части и наръчници за употреба и/или гаранционни карти. Всички дефектни продукти, които са върнати на „Санитас-България“, ЕООД в рамките на първите 30 дни ще бъдат заменяни със същите продукти. Ако са изминали повече от 30 дни, ще се прилага ограничената гаранция на производителя, като продуктите трябва да бъдат връщани директно на производителя. Всички продукти се продават с ограничените гаранции на техните производители  и  освен ако не е указано друго по-горе, не се предвижда друга изрична или непряка гаранция.

Версия от 22 октомври, 2012г.

Прочетена 4484 пъти Последно променена в Вторник, 29 Юли 2014 22:39
Още в тази категория: « Фирмена политика
Влезте, за да коментирате

В момента има 29  гости и няма потребители и в сайта

  • 4.png6.png8.png7.png0.png8.png
  • Посетители:
  • Днес 113
  • |
  • Общо 468708
  • | Powered by CoalaWeb